Moderní vzdělávání, které vás bude bavit

Screeningy v terénu

Lektor jede s obchodníkem jako nový obchodník nebo asistentka, nevstupuje do jednání, jen pozoruje (screenuje).
Po každé schůzce dává obchodníkovi zpětnou vazbu a následně navrhne další rozvoj. Screeningy mohou probíhat u zákazníků i na prodejnách.