Komplexní vzdělávací systém

Proč zvolit komplexní vzdělávací systém?
Mnoho firem se zaměřuje jen na dílčí tréninky ať už nějaké skupiny ( obchodníci ) nebo nějakého tématu ( námitky )
Toto však představuje jedno velké nebezpečí a sice, že se v rámci firmy rozvíjí jen jedna skupina. To může z dlouhodobého pohledu vést ke komunikačním problémům, protože samozřejmě zaměstnanec, který je rozvíjen, vyžaduje také jiné řízení a vedení.

Jak probíhá příprava komplexního vzdělávacího systému?
Nejdůležitější pro efektivní vzdělávací systém je analýza. Pokud nám zadavatel dovolí, snažíme se jeho firmu poznat ze všech stran ( mluvíme průřezově se zástupci jednotlivých týmů, zúčastníme se porad, neustále vše konzultujeme s vedením firmy).  Následně připravíme návrh vzdělávacího systému, který  představíme zadavateli.


Jaké jsou výhody komplexního vzdělávacího systému?

  • Vytváří se správné návyky ve společnosti a to na všech úrovních – zvyk je trvalá hodnota
  • Informace z tréninků na jednotlivých úrovních se vzájemné propojují a tím se zvyšuje efektivita vzdělávání ve společnosti.
  • Mohou se okamžitě řešit aktuální problémy v komunikaci
  • Komplexní vzdělávací systém umožní individuální přístup k jednotlivým účastníkům.
 
Jméno:
Email:
Vaše zpráva:
Máte li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat